Chemnitz, STR 6U (Gablenz, Chemnitz) - Altchemnitz - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 6U - Linie STR 6U (Gablenz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Altchemnitz in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 6U
Werktag | Samstag | Sonntag
1811
2049
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Altchemnitz
Meine-Deutsche-Bahn.de