Chemnitz, STR 4U (Gablenz, Chemnitz) - Goetheplatz - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 4U - Linie STR 4U (Gablenz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Goetheplatz in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 4U
Werktag | Samstag | Sonntag
1759
1837
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Goetheplatz
Meine-Deutsche-Bahn.de