Chemnitz, STR 4U (Gablenz, Chemnitz) - Rosenhof - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 4U - Linie STR 4U (Gablenz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Rosenhof in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 4U
Werktag | Samstag | Sonntag
180341
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Rosenhof
Meine-Deutsche-Bahn.de