Chemnitz, STR 6U (Altchemnitz, Chemnitz) - Stadtwerke - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 6U - Linie STR 6U (Altchemnitz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Stadtwerke in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 6U
Werktag | Samstag | Sonntag
416
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Stadtwerke
Meine-Deutsche-Bahn.de