Chemnitz, STR 6U (Altchemnitz, Chemnitz) - Alt-Center - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 6U - Linie STR 6U (Altchemnitz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Alt-Center in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 6U
Werktag | Samstag | Sonntag
434 
535 
60232
70232
80232
90232
100232
110232
120232
130232
140232
150232
160232
170232
180235
191535
201535
Werktag | Samstag | Sonntag
Meine-Deutsche-Bahn.de