Chemnitz, STR 6U (Altchemnitz, Chemnitz) - Roter Turm - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 6U - Linie STR 6U (Altchemnitz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Roter Turm in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 6U
Werktag | Samstag | Sonntag
419 
51745
61545
71545
81545
91545
101545
111545
121545
131545
141545
151545
161545
171545
181757
191757
2017 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Roter Turm
Meine-Deutsche-Bahn.de