Chemnitz, STR 4U (Hutholz, Chemnitz) - Ernst-Wabra-Str. - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 4U - Linie STR 4U (Hutholz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Ernst-Wabra-Str. in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 4U
Werktag | Samstag | Sonntag
43050 
50020304050 
6001020304050
7001020304050
8001020304050
9001020304050
10001020304050
11001020304050
12001020304050
13001020304050
14001020304050
15001020304050
16001020304050
17001020304050
180010203040 
19002040 
20002040 
21002040 
220030 
230030 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Ernst-Wabra-Str.
Meine-Deutsche-Bahn.de