Chemnitz, STR 4U (Hutholz, Chemnitz) - Moritzstr. - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 4U - Linie STR 4U (Hutholz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Moritzstr. in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 4U
Werktag | Samstag | Sonntag
4374057 
50017203740495159 
6010911192129313941495159
7010911192129313941495159
8010911192129313941495159
9010911192129313941495159
10010911192129313941495159
11010911192129313941495159
12010911192129313941495159
13010911192129313941495159
14010911192129313941495159
15010911192129313941495159
16010911192129313941495159
17010911192129313941495159
180109111720374057 
19001720374057 
20001720374057 
210017203740 
2207103740 
230710 
Werktag | Samstag | Sonntag
Meine-Deutsche-Bahn.de