Chemnitz, STR 4U (Hutholz, Chemnitz) - Goetheplatz - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 4U - Linie STR 4U (Hutholz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Goetheplatz in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 4U
Werktag | Samstag | Sonntag
447 
507274757 
6071727374757
7071727374757
8071727374757
9071727374757
10071727374757
11071727374757
12071727374757
13071727374757
14071727374757
15071727374757
16071727374757
17071727374757
1807172747 
19072747 
20072747 
21072747 
221747 
2317 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Goetheplatz
Meine-Deutsche-Bahn.de