Chemnitz, STR 4U (Hutholz, Chemnitz) - Stadtwerke - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 4U - Linie STR 4U (Hutholz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Stadtwerke in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 4U
Werktag | Samstag | Sonntag
4363757 
517374959 
6091929394959
7091929394959
8091929394959
9091929394959
10091929394959
11091929394959
12091929394959
13091929394959
14091929394959
15091929394959
16091929394959
17091929394959
1809173757 
19173757 
20173757 
211737 
220737 
2307 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Stadtwerke
Meine-Deutsche-Bahn.de