Chemnitz, STR 4U (Hutholz, Chemnitz) - Bahnhof Mitte - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 4U - Linie STR 4U (Hutholz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Bahnhof Mitte in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 4U
Werktag | Samstag | Sonntag
445 
505254555 
6051525354555
7051525354555
8051525354555
9051525354555
10051525354555
11051525354555
12051525354555
13051525354555
14051525354555
15051525354555
16051525354555
17051525354555
1805152545 
19052545 
20052545 
21052545 
221545 
2315 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Bahnhof Mitte
Meine-Deutsche-Bahn.de