Chemnitz, STR 4U (Hutholz, Chemnitz) - Brückenstr. - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 4U - Linie STR 4U (Hutholz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Brückenstr. in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 4U
Werktag | Samstag | Sonntag
437384158 
501182138415052 
6000210122022303240425052
7000210122022303240425052
8000210122022303240425052
9000210122022303240425052
10000210122022303240425052
11000210122022303240425052
12000210122022303240425052
13000210122022303240425052
14000210122022303240425052
15000210122022303240425052
16000210122022303240425052
17000210122022303240425052
18000210121821384158 
19011821384158 
20011821384158 
210118213841 
2208113841 
230811 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Brückenstr.
Meine-Deutsche-Bahn.de