Chemnitz, STR 5U (Hutholz, Chemnitz) - Gablenz - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 5U - Linie STR 5U (Hutholz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Gablenz in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 5U
Werktag | Samstag | Sonntag
42343 
503234154 
6041424344454
7041424344454
8041424344454
9041424344454
10041424344454
11041424344454
12041424344454
13041424344454
14041424344454
15041424344454
16041424344454
17041424344454
18032343 
19032343 
20032343 
21032353 
222353 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Gablenz
Meine-Deutsche-Bahn.de