Chemnitz, STR 5U (Hutholz, Chemnitz) - VITA-CENTER - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 5U - Linie STR 5U (Hutholz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle VITA-CENTER in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 5U
Werktag | Samstag | Sonntag
5002040 
6001326364656
7061626364656
8061626364656
9061626364656
10061626364656
11061626364656
12061626364656
13061626364656
14061626364656
15061626364656
16061626364656
17061626364656
1806162640 
19002040 
20002040 
21002040 
220030 
230030 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle VITA-CENTER
Meine-Deutsche-Bahn.de