Chemnitz, STR 5U (Hutholz, Chemnitz) - Johann-Richter-Str. - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 5U - Linie STR 5U (Hutholz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Johann-Richter-Str. in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 5U
Werktag | Samstag | Sonntag
42443 
50223334353 
603101629394959
7091929394959 
8091929394959 
9091929394959 
10091929394959 
11091929394959 
12091929394959 
13091929394959 
14091929394959 
15091929394959 
16091929394959 
17091929394959 
1809192942 
19022242 
20022242 
21022242 
220232 
230232 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Johann-Richter-Str.
Meine-Deutsche-Bahn.de