Chemnitz, STR 5U (Hutholz, Chemnitz) - Waplerstr. - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 5U - Linie STR 5U (Hutholz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Waplerstr. in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 5U
Werktag | Samstag | Sonntag
448 
5082848 
6011424344454
7041424344454
8041424344454
9041424344454
10041424344454
11041424344454
12041424344454
13041424344454
14041424344454
15041424344454
16041424344454
17041424344454
1804142848 
19082848 
20082848 
21082848 
221848 
2318 
Werktag | Samstag | Sonntag
Meine-Deutsche-Bahn.de