Chemnitz, STR 5U (Hutholz, Chemnitz) - Ernst-Wabra-Str. - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 5U - Linie STR 5U (Hutholz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Ernst-Wabra-Str. in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 5U
Werktag | Samstag | Sonntag
42645 
50425354555 
6051218314151
7011121314151
8011121314151
9011121314151
10011121314151
11011121314151
12011121314151
13011121314151
14011121314151
15011121314151
16011121314151
17011121314151
180111213144 
19042444 
20042444 
21042444 
220434 
230434 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Ernst-Wabra-Str.
Meine-Deutsche-Bahn.de