Chemnitz, STR 5U (Hutholz, Chemnitz) - Gustav-Freytag-Str. - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 5U - Linie STR 5U (Hutholz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Gustav-Freytag-Str. in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 5U
Werktag | Samstag | Sonntag
443 
503234356 
6091929394959
7091929394959
8091929394959
9091929394959
10091929394959
11091929394959
12091929394959
13091929394959
14091929394959
15091929394959
16091929394959
17091929394959
18092343 
19032343 
20032343 
21032343 
221343 
2313 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Gustav-Freytag-Str.
Meine-Deutsche-Bahn.de