Chemnitz, STR 5U (Gablenz, Chemnitz) - Dittersdorfer Str. - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 5U - Linie STR 5U (Gablenz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Dittersdorfer Str. in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 5U
Werktag | Samstag | Sonntag
4183858 
518394959 
6091929394959
7091929394959
8091929394959
9091929394959
10091929394959
11091929394959
12091929394959
13091929394959
14091929394959
15091929394959
16091929394959
17091929394957
18183858 
19183858 
20183858 
211848 
221848 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Dittersdorfer Str.
Meine-Deutsche-Bahn.de