Chemnitz, STR 5U (Gablenz, Chemnitz) - Schule Altchemnitz - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 5U - Linie STR 5U (Gablenz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Schule Altchemnitz in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 5U
Werktag | Samstag | Sonntag
42141 
501214252 
6021222324252
7021222324252
8021222324252
9021222324252
10021222324252
11021222324252
12021222324252
13021222324252
14021222324252
15021222324252
16021222324252
17021222324252
18002141 
19012141 
20012141 
21012151 
222151 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Schule Altchemnitz
Meine-Deutsche-Bahn.de