Chemnitz, STR 5U (Gablenz, Chemnitz) - Ernst-Wabra-Str. - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 5U - Linie STR 5U (Gablenz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Ernst-Wabra-Str. in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 5U
Werktag | Samstag | Sonntag
43150 
510314151 
6011121314151
7011121314151
8011121314151
9011121314151
10011121314151
11011121314151
12011121314151
13011121314151
14011121314151
15011121314151
16011121314151
17011121314150
18113151 
19113151 
20113151 
211141 
221141 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Ernst-Wabra-Str.
Meine-Deutsche-Bahn.de