Chemnitz, STR 5U (Gablenz, Chemnitz) - Waplerstr. - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 5U - Linie STR 5U (Gablenz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Waplerstr. in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 5U
Werktag | Samstag | Sonntag
42747 
507274858 
6081828384858
7081828384858
8081828384858
9081828384858
10081828384858
11081828384858
12081828384858
13081828384858
14081828384858
15081828384858
16081828384858
17081828384858
18062747 
19072747 
20072747 
21072757 
222757 
Werktag | Samstag | Sonntag
Meine-Deutsche-Bahn.de