Chemnitz, STR 5U (Gablenz, Chemnitz) - Gustav-Freytag-Str. - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 5U - Linie STR 5U (Gablenz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Gustav-Freytag-Str. in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 5U
Werktag | Samstag | Sonntag
43252 
5123253 
6031323334353
7031323334353
8031323334353
9031323334353
10031323334353
11031323334353
12031323334353
13031323334353
14031323334353
15031323334353
16031323334353
17031323334353
1803113252 
19123252 
20123252 
211232 
220232 
2302 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Gustav-Freytag-Str.
Meine-Deutsche-Bahn.de