Chemnitz, STR 5U (Gablenz, Chemnitz) - Moritzstr. - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 5U - Linie STR 5U (Gablenz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Moritzstr. in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 5U
Werktag | Samstag | Sonntag
44041 
50001202140415758 
6070817182728373847485758
7070817182728373847485758
8070817182728373847485758
9070817182728373847485758
10070817182728373847485758
11070817182728373847485758
12070817182728373847485758
13070817182728373847485758
14070817182728373847485758
15070817182728373847485758
16070817182728373847485758
17070817182728373847485758
18070820214041 
19000120214041 
20000120214041 
21000120214041 
2210114041 
231011 
Werktag | Samstag | Sonntag
Meine-Deutsche-Bahn.de