Chemnitz, STR 5U (Gablenz, Chemnitz) - Uhlestr. - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 5U - Linie STR 5U (Gablenz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Uhlestr. in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 5U
Werktag | Samstag | Sonntag
42444 
504244555 
6051525354555
7051525354555
8051525354555
9051525354555
10051525354555
11051525354555
12051525354555
13051525354555
14051525354555
15051525354555
16051525354555
17051525354555
18032444 
19042444 
20042444 
21042454 
222454 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Uhlestr.
Meine-Deutsche-Bahn.de