Chemnitz, STR 5U (Gablenz, Chemnitz) - Altchemnitz - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 5U - Linie STR 5U (Gablenz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Altchemnitz in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 5U
Werktag | Samstag | Sonntag
440 
500204057 
6071727374757
7071727374757
8071727374757
9071727374757
10071727374757
11071727374757
12071727374757
13071727374757
14071727374757
15071727374757
16071727374757
17071727374757
18072040 
19002040 
20002040 
21002040 
221040 
2310 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Altchemnitz
Meine-Deutsche-Bahn.de