Chemnitz, STR 5U (Gablenz, Chemnitz) - Arthur-Strobel-Str. - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 5U - Linie STR 5U (Gablenz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Arthur-Strobel-Str. in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 5U
Werktag | Samstag | Sonntag
448 
5082949 
6061626364656
7061626364656
8061626364656
9061626364656
10061626364656
11061626364656
12061626364656
13061626364656
14061626364656
15061626364656
16061626364656
17061626364656
1806162848 
19082848 
20082848 
21082848 
221848 
2318 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Arthur-Strobel-Str.
Meine-Deutsche-Bahn.de