Chemnitz, STR 5U (Gablenz, Chemnitz) - Hutholz - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 5U - Linie STR 5U (Gablenz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Hutholz in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 5U
Werktag | Samstag | Sonntag
43049 
509304050 
6001020304050
7001020304050
8001020304050
9001020304050
10001020304050
11001020304050
12001020304050
13001020304050
14001020304050
15001020304050
16001020304050
17001020304049
18103050 
19103050 
20103050 
211040 
221040 
Werktag | Samstag | Sonntag
Haltestelle Hutholz
Meine-Deutsche-Bahn.de