Chemnitz, STR 5U (Gablenz, Chemnitz) - Nürnberger Str. - Meine-Deutsche-Bahn.de

Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 5U - Linie STR 5U (Gablenz, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle Nürnberger Str. in Chemnitz.

Meine-Deutsche-Bahn.de STR 5U
Werktag | Samstag | Sonntag
447 
5072848 
6051525354555
7051525354555
8051525354555
9051525354555
10051525354555
11051525354555
12051525354555
13051525354555
14051525354555
15051525354555
16051525354555
17051525354555
1805152747 
19072747 
20072747 
21072747 
221747 
2317 
Werktag | Samstag | Sonntag
Meine-Deutsche-Bahn.de